Tất cả

5 Gà tươi Mạnh Hoạch 18

Số 239 Phố Vác , Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

Giờ đón khách: 08:00 - 12:00

Loại hình: Nhà hàng
Khoảng giá: 18,000 - 350,000 / Tổng bill